Pages

Sunday, 2 October 2011

Komunikasi berkesan
  • v Mesej yang disampaikan difahami dengan tepat dan jelas oleh penerima

    v Makna mesej difahami dan dikongsi bersama oleh penghantar dan penerima


    v Perubahan yang berlaku (sekiranya dikehendaki) akibat mesej adalah seperti perubahan yang dikehendaki pengguna
                                             
    v Mesej yang disampaikan mempunyai unsur kos-efektif

No comments:

Post a Comment