Pages

Sunday, 2 October 2011

Kemahiran Komunikasi

Cara komunikasi

1.                 Kebolehan menggunakan kemahiran bukan lisan (penampilan fizikal, gerak tubuh dan hubungan mata) yang sangat berkesan secara konsisten
2.         Kebolehan mengamalkan kemahiran mendengar dan memberi maklum balas yang relevan dengan cepat secara konsisten
3.            Kebolehan menyampaikan idea secara lisan dengan sebutan jelas, tersusun, lancar dan nada bersesuaian secara konsisten
4.        Kebolehan menyampaikan idea secara bertulis dengan jelas, tersusun, lancar dan  bersesuaian secara konsisten
5.        Kebolehan membuat pembentangan dengan yakin dan berkesan menggunakan    bantuan teknologi (bahasa, simbol dan visual)  secara konsisten
6.            Kebolehan berunding ke arah mencapai keputusan dengan menghormati pandangan orang lain dan merangsang perbincangan
7.            Kebolehan berinteraksi dengan khalayak pelbagai budaya menggunakan laras bahasa yang sesuai, menghormati perbezaan budaya dan selesa berinteraksi secara konsisten
8.            Kebolehan  membuat rumusan secara lisan dan bertulis dengan padat,  tepat dan mantap secara konsisten

No comments:

Post a Comment